Студентський науковий гурток

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
 
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) Буковинського державного медичного університету (БДМУ) є самостійною, неприбутковою, добровільною громадською організацією зі студентського самоврядування, що об’єднує на добровільних засадах студентів університету, які цікавляться науковими проблемами медицини та мають здібності до самостійної творчої, організаційної та науково-дослідної роботи. 

1.2. СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України, відповідно до Статуту Університету та на підставі цього Положення. 

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами добровільності, гласності, рівноправності всіх членів, колегіальності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи, накопичення і примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

1.4. Назва Товариства. 

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Буковинського державного медичного університету; скорочено: СНТ БДМУ 
1.4.2. Англійською
мовою: Students Scientific Society of Bukovinian State Medical University. Скорочено: SSS of BSMU. 

1.5.
СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини

1.6.
СНТ працює у тісному взаємозвязку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами та громадськими організаціями БДМУ

1.7.
СНТ має свою емблему та реквізити, необхідні для здійснення всіх видів діяльності згідно з даним Положенням. Зразки звітно-облікової документації та інших реквізитів приймаються загальними зборами СНТ за погодженням із науковим керівником СНТ, проректором із наукової роботи, проректором із науково-педагогічної роботи та виховання БДМУ та затверджуються ректором університету.

 

Куратор СНГ кафедри офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського – Козарійчук Наталія Ярославівна асистент кафедри офтальмології ., e-mail : naten_@mail.ru


Староста СНГ кафедри офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського –    Іринчина Катерина Андріївна, мед.факультет №2, 6курс, 23група, спец. «Лікувальна справа» ., е mail -  irinchina777@mail.ru

   План роботи СНГ кафедри офтальмології ім.Б.Л.Радзіховського

 2017-2018 н. р.

 

Дата

засідання

СНГ

Тематика засідання

 

 

05.10.17

 

Організаційне засідання.

Пенішкевич Я.І., Сикирицька Т.Б., Карлійчук М.А., Кучук О.П., 

Козарійчук Н.Я.

 

 

09.11.17

13листопада –День сліпих.

В.П.Філатов  – вчений з світовим іменем.

Методи дослідження заднього відділу ока.

 

 

Козарійчук Н.Я.

 

07.12.17

 

Новітні  аспекти лікування сухого кератоконюнктивіту.

Особливості  лікування, лазерні методи  лікування та інтравітреальна терапія в Австрії м.Відень .

 

Козарійчук Н.Я.

Іринчина К.А.

 ст.6к. 17гр.

 

28.12.17

Хірургічне лікування  катаракти. Інтра та післяопераційні ускладнення. 

Козарійчук Н.Я.

 

08.02.18

 

Проведення І туру студентської олімпіади з офтальмології.

Особливості діагностики та лікування ВМД

    1.   Особливості розвитку сухої та вологої форми

      2.Консервативне лікування, лазерні методи  лікування та інтравітреальна терапія.

Обхід хворих.

Пенішкевич Я.І., Карлійчук М.А., Кучук   О.П.,      Сикирицька Т.Б.,  Козарійчук Н.Я.,

 

 

,

,

,

 

15.03.18

 

Діагностика та лікування глаукоми.

1.   Сучасні методи діагностики глаукоми.

2.   Гострий напад глаукоми (невідкладна допомога).

 

Александровська Л.М.

 

 

 

 

26.04.18

Кафедральний тур студентської підсумкової наукової конференції.

Пенішкевич Я.І.,Сикирицька Т.Б., Карлійчук М.А., КучукО.П. ,             Козарійчук Н.Я.

12.05.18

 

Майстер клас по гоніоскопії

Пенішкевич Я.І., Сикирицька Т.Б.,  КучукО.П.,Козарійчук Н.Я.,

 

 Староста СНГ кафедри офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського   Іринчина Катерина Андріївна свою літню практику провела у Центральній лікарні міста Відень.

Для багатьох людей слово «літо» асоціюється з відпочинком, розвагами, подорожами, а для студентів-медиків – це найкращий час для вдосконалення професійних навичок і здобуття європейського досвіду. Це літо мені запам'ятається назавжди - свою літню практику я провела у Центральній лікарні міста Відень, де набула неоціненного досвіду та незабутніх вражень. В офтальмологічному відділенні клініки я асистувала з відомими науковцями, які з радістю передавали свої знання. Спілкування з студентами інших країн проходило в дружній атмосфері, помноженій на красу і велич Відня!


ċ
attachments (3).zip
(1143k)
Кафедра офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
4 січ. 2017 р., 02:14
Comments